ภาษาไทย (Thai)ภาษาอังกฤษ (English)


Home Safety >> ลดเสี่ยงไฟฟ้าดูด-ช็อต
ลดเสี่ยงไฟฟ้าดูด-ช็อต PDF พิมพ์ อีเมล

กระทรวง มหาดไทย โดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ ปลอดภัย โดยฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ในสภาพชำรุด โดยฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ในสภาพชำรุด พร้อมเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน บริเวรที่แสงแดดส่องถึง ฝนสาดหรือวางของหนักทับสายไฟ เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าชำรุดได้ง่าย จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
แม้ไฟฟ้าจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่หากขาดการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำวิธีตรวจสอบ เลือกใช้ และเดินสายไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดังนี้


การตรวจสอบ
- หมั่นสังเกตสภาพของสายไฟฟ้า ต้องไม่เป็นสีคล้ำ ฉนวนหุ้มไม่ชำรุด ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยแตกร้าว แห้ง บวม หรือรอยไหม้ ไม่มีรอยหนูหรือแมลงกัดแทะ และรอยสิ่งของหนักกดทับ อุณหภูมิสายไฟอยู่ในระดับปกติ
- หากใช้หลังมือสัมผัสผิวฉนวนแล้วรู้สึกร้อนหรืออุ่น แสดงว่าใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายไฟ จุดต่อบริเวรปลั๊กไฟและเต้ารับหรือสวิตซ์ไม่แน่น
- หมั่นตรวจสอบจุดต่อและข้อต่อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร หรืออยู่ตามผนังใต้ฝ้าเพดานเป็นพิเศษ หากมีมดหรือแมลงอาศัยอยู่ หรือมีรอยน้ำรั่วซึม ให้แจ้งช่างผู้ชำนาญมาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ - หากไม่มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ไม่ความซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้


การเลือกใช้
- เลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าและการใช้งานของ เครื่องไฟฟ้าเองอย่างเด็ดขาด หากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ให้จัดการเปลี่ยนใหม่ทันที


การเดินสายไฟฟ้า
- หลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี แสงแดดส่องถึง ฝนสาดหรือวางสิ่งของหนักกดทับสายไฟ เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าชำรุดได้ง่าย จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- ให้เดินสายไฟฟ้าบริเวรที่แห้ง ไม่เปียกชื่นหรือมีน้ำท่วมขัง กรณีมีเด็กเล็กอาศัยอยู่ด้วย ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงกว่าระดับพื้นในระยะไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร หากติดตั้งในระดับต่ำ ให้หาที่ครอบปลั๊กไฟหรือเลือกใช้ปลั๊กที่มีช่องเสียบแบบหมุน เพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วแหย่ปลั๊กไฟ
- ไม่ปล่อยสายไฟฟ้าพาดบริเวรโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก และส่วนที่เป็นโลหะ หากจำเป็นควรนำสายไฟร้อยใส่ท่อพีวีซีให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ และหากสายไฟชำรุดจะทำให้เกิดอันตรายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการหลัก | บริการอื่นๆ | ผลงาน | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ร่วมงานกับเรา | กิจกรรมบริษัท | แผนผังเว็บไซต์

All site contents copyright © Pitakkij Ltd.,Co.