ภาษาไทย (Thai)ภาษาอังกฤษ (English)


Home Safety >> ก.ค. แรงงานเฮ “ความปลอดภัย-มาตรฐานฝีมือ-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
ก.ค. แรงงานเฮ “ความปลอดภัย-มาตรฐานฝีมือ-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว PDF พิมพ์ อีเมล

“กรกฎาคม” ในปีนี้ มีความพิเศษกับ “คนแรงงาน” มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะจะมีกฎหมายสำคัญมีผลบังคับใช้ถึง  2 ฉบับ และยังเป็นช่วงสุดท้ายที่นายจ้างจะต้องนำต่างด้าวมาแสดงตัวจดทะเบียนผ่อนผัน

 

โดยในส่วนของกฎหมายสำคัญที่จะบังคับใช้เป็นฉบับแรกก็คือ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 54 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ค. ที่จะถึงนี้

 

กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ “แวดวงแรงงาน” เรียกร้องมานาน และมีสาระสำคัญอยู่ที่การจัดตั้ง “สถานบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ขึ้นมารับผิดชอบส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นการเฉพาะ

 

รวมทั้งมีการจัดตั้ง “กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน” เพื่อ เป็นกองทุนในการรณรงค์ส่งเสริมงานความปลอดภัยฯ ให้ความสนับสนุนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เสนอโครงการ/แผนพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ โดย พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ เมื่อบังคับใช้แล้ว ผู้ฝ่าฝืนจะมีบทกำหนดโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งสูงขึ้นจากกฎหมายเดิมที่มีโทษจำคุกเพียง 1 ปี ปรับเพียง 2 แสนบาท

 

ในส่วนกฎหมายฉบับที่สอง เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานให้ กับวงการแรงงาน โดยจะยกระดับทั้งในเชิงโครงสร้างค่าจ้าง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เสริมศักยภาพของสถานประกอบกิจการ

 

กฎหมายดังกล่าวก็คือ “ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” ซึ่งประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ก.ค. 54 โดยเบื้องต้นจะบังคับใช้ใน 11 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ช่างสีรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย และนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

 

โดยในแต่ละสาขาจะแบ่งอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือเป็นสองระดับ หรือสามระดับ แล้ว แต่สาขาอาชีพ ซึ่งจะมีระดับค่าจ้างเริ่มต้น ตั้งแต่อัตราต่ำสุดอยู่ที่ 275 บาท จนไประดับสูงสุดอยู่ที่ 505 บาท

 

สำหรับ “อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

ทั้งนี้ สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือว่า มีความพร้อมให้ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับฝีมือได้กับศูนย์/สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งจะมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้าร่วมอีกกว่า 100 แห่ง

 

“ทุกศูนย์/สถาบันฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะต้องพร้อมทดสอบได้ในทุกสาขาที่มีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฯ แต่ในเบื้องต้นแต่ละแห่งอาจจะเริ่มจากสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของ จังหวัดตนก่อนซึ่งในเบื้องต้นวางไว้ว่าทุกศูนย์จะต้องเปิดทดสอบระดับ 1 ได้ แต่ถ้าเป็นสถาบันฯ จะต้องทดสอบได้ทั้ง 3 ระดับ” นายสมเกียรติกล่าว

 

จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการทดสอบแล้วกว่า 9.4 หมื่นคน และคาดว่าเมื่อประกาศบังคับใช้แล้ว จะมีผู้เข้ารับการทดสอบในช่วงปี 2554 นี้ อีกไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน ทั้งนี้ยังมีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฯ อีก 11 สาขา ซึ่งผ่าน ครม. แล้ว และกำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมา

 

ประเด็นสุดท้ายเป็นมติ ครม. ในการ “ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว” ที่เปิดผ่อนผันให้มาจดทะเบียนขออนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.54 และจะมีการให้ยื่นจดทะเบียนได้สุดท้ายถึงวันที่ 14 ก.ค. 54 เท่านั้น

 

โดยปลัดฯ สมเกียรติ เปิดเผยว่า จนถึงปัจจุบันมีมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 3.9 แสนราย โดยทางกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการขึ้นทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

 

โดยเฉพาะบางจังหวัดเช่นจังหวัดเชียงรายได้ให้บริการในลักษณะหน่วยเคลื่อน ที่ (Mobile Unit) ในทุกอำเภอของจังหวัด ซึ่งจะรวมทั้งบริการทางทะเบียน บริการนัดตรวจสุขภาพ บริการยื่นใบคำขอผ่อนผัน อนุญาตทำงานไว้ในที่เดียวกัน ใช้เวลาให้บริการทุกจุดเพียงประมาณ 4 ชม.จึงเชื่อว่าตัวเลขผู้มาขึ้นทะเบียนจะเป็นไปตามเป้า

 

“เมื่อพ้นกำหนดหากนายจ้างยังไม่นำต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนจะดำเนินการจับ ปรับ 1 หมื่น – 1 แสนบาท ต่อต่างด้าว 1 คน นอกจากนั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของศูนย์ส่งกลับแรงงานต่างด้าวไว้แล้ว ด้วย” นายสมเกียรติย้ำ

 

ทั้งหมดก็เป็นข้อกฎหมายสำคัญที่จะออกมา “ปฏิบัติจริง” ในเดือนกรกฎาคม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อม “รับมือ” และ “ปฏิบัติตาม”

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการหลัก | บริการอื่นๆ | ผลงาน | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ร่วมงานกับเรา | กิจกรรมบริษัท | แผนผังเว็บไซต์

All site contents copyright © Pitakkij Ltd.,Co.